Általános Szerződési Feltételek

A felhasználási feltételek tartalma

A jelen felhasználási feltételek (“Szabályzat”) a Kövecses Balázs EV. (székhely: 9019 Győr Kenderföldi út 26.; Nyilvántartási szám: 51830692; email: info@protipsters.eu, Telefonszám: 06301643989) által üzemeltetett ProTipsters.eu oldalain (Szolgáltató)  elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazza.

 • Felhasználónak minősül a ProTipsters.eu facebook felületének (Fogadj úgy, mint a profik) valamint weboldalának (egyaránt: „Oldal”) látogatója, illetőleg mindenki, aki a ProTipsters bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
 • A ProTipsters bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában az Oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. Az Oldal és annak szolgáltatásainak működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

 • Az Oldal használatát 18. évüket betöltött Felhasználók számára ajánljuk. Mivel néhány ország jogrendszere más életkori határt szabhat meg, a Felhasználónak be kell töltenie a tartózkodási helye szerinti országban hatályos, illetve a Szolgáltatás igénybevétele szerinti ország szerencsejátékban való részvétel korhatárát is.
 • A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a sportfogadási piac helyzetéről magyar és nemzetközi színtéren egyaránt. Az Oldal információt, tanácsot és útmutatót ad a téma iránt érdeklődőknek.
 • Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Oldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. Az Oldalon („reklám:”) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.
 • Az Oldal tartalmának, védelmének bárminemű módosítását vagy annak megkísérlését illetve a védett tartalmak (pl. fizetett hirdetések) hozzáférésének módosítását, védelmének kijátszását, az abban foglaltak egészének vagy részének közzétételét, továbbadását jogsértésként kezeljük és az Oldalról illetve a kapcsolódó szolgáltatásokból való végleges kitiltást és jogi következményeket von maga után!
 • Az Oldal független helyszín, nem birtokolja szerencsejáték szervezet. Az itt közölt információk célja a tájékoztatás és a szórakoztatás, pénzügyi hasznot nem garantálnak!
 • A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által az Oldalra továbbított ötleteket, elképzeléseket, és egyéb anyagokat bármilyen formában felhasználni, ideértve a térítésmentes reprodukciót, továbbítást, közzétételt, illetve médiában való leadást.
 • Tilos az Oldalra jogszabályba ütköző, pornográf, obszcén, vallási meggyőződést sértő, rasszista, rágalmazó, hírnévrontó, fenyegető, vagy más módon kifogásolható anyagot feltölteni, vagy ezekkel kapcsolatban posztolni, kommentelni.

Ingyenes szolgáltatások

 • Az Oldalon sportfogadással kapcsolatos tartalmak jelennek meg, valamint az Oldalon rendszeresen közzétételre kerülnek a szolgáltatásokat bemutató, összehasonlító, értékelő és a célközönség igényeinek figyelembevételével megújuló, hírértékű tartalmak és állandó rovatok (pl. aktuális statisztikák, elért eredmények, beszámolók, nyereményjátékok, állandó rovatok, stb.) A továbbiakban együtt: “Szolgáltatói tartalom”.
 • A Szolgáltatói tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a termék jellegéhez igazodóan a szolgáltatással kapcsolatos, körültekintően válogatott, tényszerű, releváns adatokat, információkat tartalmazzák közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével, az Oldal, illetve a Szolgáltatói tartalom megjelenési helyének jellege, tematikája szerint.
 • A Szolgáltatói tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók hiteles, független, gyors, pontos és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni, az erre vonatkozó jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének megfelelően.

Fizetős szolgáltatások

 • A Szolgáltatói tartalmak prémium része, a weboldalon megjelölt tagdíj kiegyenlítésével érhető el a felhasználók számára. A felhasználó előfizetést vásárolhat készpénzes befizetéssel vagy banki átutalással, OTP SImplePay fizetéssel. Az összeg a Szolgáltató számlájára való beérkezésétől fogva (online fizetésnél lehetőség szerint azonnal), de maximum 8 órán belül a Felhasználó egy zárt csoport keretein belül juthat hozzá a prémium tartalomhoz. A befizetett tagdíj visszatérítésére semmilyen lehetőség nincs.
 • Amikortól a Felhasználó a előfizet valamelyik szolgáltatásra, „Előfizető”-vé válik és elállási joga nincsen.
 • Előfizetőink aktuális sportfogadás elemzéseket és tippeket olvashatnak főként a jégkorong, a kosárlabda, a labdarúgás, a snooker, a tenisz és esetenként más sportesemények (pl.: amerikai futball, darts, baseball, kézilabda, krikett, röplabda, vízilabda, Formula-1) kínálatából, amelyekre a hagyományos-, papír alapú tippmixen és az online fogadóirodákban fogadhatnak. A tippek, elemzések csak tájékoztató jellegűek, egyéni meglátásoktól vezérelve, megjátszásuk saját felelősségre ajánlott, pénzügyi hasznot nem garantálnak.
 • A Felhasználó köteles betartani az Oldalon a megfelelő etikai normákat, nem tehet sértő megjegyzést valamint nem illetheti hamis váddal / rágalommal többek között például az Oldalra, a Szolgáltatásra, a Tagtársaira, az adminokra és a tipster-ekre illetően sem. Ellenkező esetben a Szolgáltatásból való automatikusan kizárással sújtható.
 • A Felhasználó (beleértve az Előfizetőket is) tudomásul veszi, hogy mindennemű sportfogadás kockázattal jár. Éppen ezért a Szolgáltató nem garantálja, hogy az összes ajánlott sportfogadási tipp nyertes lesz. Az esetleges pénzügyi veszteségekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 • A Felhasználó / Előfizető számára tilos a Szolgáltatótól kapott bármilyen információ továbbadása harmadik személynek, az interneten való feltüntetése, ill. bármilyen nemű terjesztése, publikálása.
 • A Felhasználó / Előfizető köteles megadni a szolgáltatás igénybevételét igazoló elektronikus számla kiállításához szükséges személyes adatait (valódi név, bejelentett lakcím, élő e-mail cím), ellenkező esetben a Szolgáltató azonnali hatállyal felfüggeszteni az Előfizető hozzáférését a Szolgáltatói tartalomhoz.
 • Az Előfizető elfogadja, hogy a szolgáltatás igénybevételét igazoló számlához kizárólag elektronikus úton jut hozzá, postai úton nem áll módunkban kézbesíteni.

A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

 • Szerzői Jogok: A Szolgáltatás, valamint az Oldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
 • Amennyiben Ön a saját idővonalának felületére vagy weboldalára tartalmat kíván átvenni az Oldalról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy az elemzés pontos címét, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi az Oldalról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a bejegyzés alá.
 • Ilyen módon csak az ingyenes szolgáltatás keretében olvasható tartalmak linkelhetők át.
 • Felhívjuk figyelmét, hogy az Oldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.
 • A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen.

Felelősség

 • A Szolgáltató az Oldal pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok.
 • A fizetős szolgáltatás igénybevételekor hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 • Az Oldal harmadik személyek által üzemeltetett felületekre mutató linkeket is tartalmaz. Az Üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható oldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.
 • A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
 • A Szolgáltató nem felelős semmilyen közvetlen, közvetett vagy következmény kárért, amely az Oldal használatából, illetve amely az Oldalon található információkkal kapcsolatosan merült fel.

Adatvédelem

A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik.